"A Mistr Sun pravil: "Vybojovat sto bitev a stokrát zvítězit - není meta nejvyšší. Bez boje však nepřítele pokořit - toť vpravdě meta nejvyšší." "
(rusky кoнинцa, кaвaлepiя, franc. a něm. cavalerie, ital. cavalleria, angl. cavalry), ve vojště soubor veškerých pluku jezdeckých určených sloužiti a bojovati koňmo. Badatelé v dějinách válečnictví ještě nepostavili na jisto, zdali v dávném věku k účelům válečným byly dříve vozy bojovné, hlavně srpy a kosami u kol opatřené, nebo vojíni na kom. Skoro podobnějším jest, že lidé koně dříve zapřahali, než jich k jízdě užívali, a že [Jezdectvo] vzniklo asi tím, že branci s vozů nepřáteli zničených nebo jinak porouchaných nebo v nepříznivém územi uváznuvších se spasili ujíždějíce na vypřažených tahounech. Ve středověku [Jezdectvo] tvořilo v každém vojsku přední, hlavni a podstatnou čásť, složeno jsouc z velmožů nebo aspoň ze zemanů na vlastních konich. V době novější však, kde tvořila a posud tvoří ohromnou většinu a podstatu každého vojska pěchota, zaujímá [Jezdectvo] co do počtu a významu v bitvách místo druhé. Kdežto dříve až do druhé třetiny stol. XIX. [Jezdectvo] tvořívalo součásť bitevního šiku, slouží ode třetí třetiny stol. XIX. hlavně na shlíženi územi před postupujícími sbory armádními a vyzvídáni nepřítele pro bezpečnost hlavních vojů, pak k znepokojování odpůrce hlavně v jeho bocích, konečně k pronásledování protivníka poraženého nebo k zadržování nepřátel vítězných a pronásledujících. [Jezdectvo] ve mnoha vojscích se roztřiďuje na záložní, těžké a lehké. K [Jezdectvo]-vu záložnímu, složenému z mužů nejsilnějších a z koní nejtěžších, počitávají se obyčejně karabiníci a kyrysníci, k těžkému dragoni a v některých vojscích i huláni, k lehkému, sestavenému z vojínů menších, ale nejhbitších na konících rychlých a vytrvanlivých, husaři, huláni, kozáci, chevaulégers, myslivci jízdní, spahiové a pod. V c. a k. armádě toho roztříděni dle těžkosti a lehkosti již není a mužstvo a koňstvo přidělováno stejnou měrou ke třem druhům [Jezdectvo]-va: ke dragonům, husarům a hulánům. Těmto odňata kopí, jimiž dříve bývali ozbrojeni jediní v c. a k. [Jezdectvo]-vu, ve třetí třetině XIX. stol., právě v době, kdy u [Jezdectvo]-tev mnoha jiných států kopí dána všem jich druhům. Výzbroj [Jezdectvo]-va kromě kopí skládá se z pádné šavle, z karabiny a z revolveru. Takticky [Jezdectvo] třídí se v divise o dvou až třech brigádách, v brigády o dvou až třech plucích a na pluky, složené ze dvou až tří dvousetnin (divisí) po dvou až třech setninách (škadronách čili švadronách). Hodnostové někteří v [Jezdectvo]-vu mají v některých vojscích zvláštní názvy, tak sluje setník rytmistr, pol. rotmistrz (z něm. Rittmeister), šikovatel strážmistr (dle něm. Wachtmeister), svobodník čili třídník, Patrullführer. Srovn. Dragoni, Chasseurs à cheval, Chasseurs d'Afrique, Hulán, Husar, Karabiník, Kyrysník, Spahiové atd. FM. [Jezdectvo] u Řeků a Římanů viz Hippeis, Equites, Legio, Turma.
Zdroj: Ottova encyklopedie

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (2676 | 36%)
Ne (2339 | 32%)
Kavalerie Náchod z.s., Příkopy 1206, 54701 NÁCHOD, IČO: 27054802, email: kavalerie.nachod@1866.cz, husari.nachod@seznam.cz, tel. 776 881 866
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one