A Mistr Sun pravil: "Vybojovat sto bitev a stokrát zvítězit-není meta nejvyšší. Bez boje však nepřítele pokořit-toť vpravdě meta nejvyšší."

RAKOUŠTÍ HUSAŘI

     V protitureckých válkách, které vedla habsburská monarchie, se osvědčila součást zemské hotovosti, nepravidelné uherské a chorvatské jezdectvo, tzv. HUSAŘI ( viz : OBRÁZKY - Rakouský husar ). Proto se rozhodl císař Leopold I. zřídit z těchto vojáků stálé pluky lehkého jezdectva a již v roce 1685 založil hrabě Adam Czobor první dvě husarské jednotky a roku 1696 zformoval plukovník Deák třetí husarský pluk. V roce 1740 měla habsburská armáda osm husarských pluků, organizovaných podobně jako kyrysníci nebo dragouni. Čítaly v průměru 820 až 1000 mužů každý a doplňovaly se pouze v Uhersku.

     Jejich úloha spočívala především v kurýrní službě, výzvědné a záškodnické taktice boje.  V sevřených útočných řadách se husaři do boje nasazovali jen sporadicky a  to většinou v  případech, kdy vinnou vleklých válečných konfliktů docházelo jiné pravidelné  jezdectvo. Na bitevních polích se zaměřovali na napadání dělostřelectva, rozptýlené nekryté pěchoty, krytí ústupu nebo k útoku do boku nebo zad nepřátelského jezdectva a to i jezdectva těžšího než byli sami, jakými byli třeba kyrysníci. V dobách míru se husaři používali k ostraze hranic, potlačování rebelií i jako vojenská poštovní (kurýrní)  služba. 

 


 

Historie 9. husarského pluku v době válek s revoluční Francií a napoleonských válek.

   Pluk byl původně ještě z časů Marie Terezie a Josefa II. označován jako pluk č.11, roku 1798 pak byl přečíslován jako pluk č.9.

   Doplňovacím obvodem pluku byl severozápad Maďarska, oblasti kolem Veszprému a později Essegu.

   Posádkou byl pluk dislokován v Maďarsku, Polsku, Itálii i Rakousku. 

Majiteli pluku byli:

 • 1783 - 1806 polní podmaršálek Johan Nepomuk hrabě Erdödy de Monyorókerek
 • 1806 - 1832 generálmajor Johen hrabě Frimont von Palota, vévoda von Antrodocco

Veliteli pluku byli:

 • 1793 - 1797  plukovník Carl Christoph von Piacsek
 • 1797 - 1801  plukovník Franz svobodný pán von Stephaics
 • 1801 - 1808  plukovník Constantin von Ettinghausen
 • 1808 - 1809  plukovník George svobodný pán von Wrede
 • 1809 - 1815  plukovník Friedrich von Bretschnaider
 • 1815 - 1829  plukovník Anton svobodný pán von Callot                                                                                       

Pluk se v průběhu válek s revoluční Francií a napoleonských válek zúčastnil těchto významnějších polních tažení: 

 • 1793 - pluk se zúčastnil menších střetnutí v povodí Rýna u Offenbachu, Ottersheimu a Knittelsheimu
 • 1796 - na Italském bojišti kryl pluk ústup armády u Castiglione, později u Tavrisu. Dva důstojníci pluku byly za svou statečnost v těchto bojích dekorováni z rukou arcivévody Karla řádem Marie Terezie
 • 1800 - pluk střídavě dislokován v Itálii a Tyrolsku, bojoval v bitvě u Marenga a Valeggio-Pozzola
 • 1805 - pluk se vyznamenal v bojích u Calderia v Itálii, kde zůstal až do roku 1813, s vyjimkou menších oddílů bojujících většinou jako podpora pěchoty na jiných místech
 • 1813 - pluk dislokován v centrálním Rakousku kde bojoval u Hermagoru, St.Georgenu a Bruneckenu. Jeden v Benátkách dislokovaný division se obvzláště vyznamenal při přepadení Castelfranca a Cittedelly, u Rezzonica udeřil na mnohonásobně větší síly protivníka a zatlačil je zpět. Dva důstojníci pluku za to byli dekorováni řádem Marie Terezie
 • 1815 - pluk z počátku roku opět v Itálii, později dislokovaný ve Francii, kde se již neúčastnil žádných vážnějších bojů

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (2676 | 36%)
Ne (2339 | 32%)
Kavalerie Náchod ,Bezděkov nad Metují 190,PSČ 54964, IČO: 27054802, email: kavalerie.nachod@1866.cz, husari.nachod@seznam.cz, tel. 776 881 866
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one